Черкаський навчально-курсовий комбінат існує з 1961 року. Основними завданнями та функціями навчального комбінату є надання послуг з організації навчання робітничих кадрів на підприємствах і установах міста та області.

Навчально-курсовий комбінат проводить  безперервну підготовку кадрів. Всі професії по яким проводиться навчання  ліцензовані міністерством освіти України.

Надання навчальних послуг здійснюється з 8.30 до 17.10 в робочі дні тижня. Навчання здійснюється за груповою або індивідуальною формою, за бажанням замовника і можливостями комбінату можливе навчання у замовника послуг. В закладі ведеться підготовка роботи по запровадженню  дуальної система навчання.

Теоретичне навчання слухачів проводиться в обладнаних навчальних класах НКК. Виробниче навчання з слухачами проводиться на механізмах, обладнанні та устаткуванні на  підприємствах замовників та партнерів, з якими укладаються договори.

Всі напрямки професійного навчання забезпечені  необхідною навчально-методичною документацією. Постійно ведеться доповнення навчально-методичної документації згідно нових вимог та нормативів. Розроблені робочі навчальні плани, конспекти, перспективно-тематичні плани, плани уроків, перелік навчально-виробничих робіт.

Завершальним    ступенем    навчального    процесу    є    державна кваліфікаційна атестація, яка проводиться державною кваліфікаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації та підготовки слухачів до самостійної роботи з обраної професії.

Після проведення навчання видаються документи державного зразка.